Надворешни мамци
   
   
Надворешни Мамци
Внатрешни Мамци
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштитни игли против птици

 • Спремни за употреба
 • Постојани
 • Дискретни
 • Не токсични

Нај ефикасната заштита од птици во светот!

Користете ги иглите против птици таму кајшто птиците слетуваат или се гнездат: симсови,прозорски стреи, кошиња од стреи кајшто се гнездат, кровови, олуци, надворешните единици на климатизерите и др.

Едноставно поставување

 • Иглите можат да се делат или зголемуваат како би одговарале на секој дел кој треба да се заштити.
 • Иглите се поставуваат со едноставно лепење на подлогата каде треба да се заштити од птици.
 • При поставувањето иглите треба да бидат завртени кон страната од каде доагаат птиците

 

Замка за оси

 • Без пестициди
 • Пријател на природата
 • Повекекратно користење
 • Природен мамец

Тајната на NATURAL CONTROL
Нашата замка е многу ефикасна поради мокта на мамецот кој е на природна база и ги привлекува осите.

Гарантирано решение!

Замката за оси е надворешна замка која се користи во дворови, околу објекти, губришта, депонии и секаде каде може да се појават оси.  
Нашата замка се базира на повеке наменскиот атрактант за оси кој ги привлекува осите во замката.Осите во замката се дават и умираат без употреба на пестициди. Атрактантот од нашата замка не ги привлекува пчелите.

Едноставни инструкции

 • Отворете го мамецот од кесенцето и истурете до во замката.
 • Додадете ладна вода до обележаното место и протресете да се измеша состојката.
 • Закачете ја замката со жицата н дрво или на некое подигнато место одалечено од 5-10 метри од местото што сакате да го заштитите.

Додавајте вода во замката кога ке видите дека е испарена или наполнета со оси. Додавањето на вода правете го науто за замката д биде активна во текот на енот. После 4 недели истурете ја содржинт од замката исплакнете ја и заменете го мамецот.  
NATURAL CONTROL заменски мамци за оси има во продажба.
Description: http://www.swissinno.com/clear.gif

Важни информации:
замката и резервните мамци чувајте ги од дофат на деца и домашни миленичиња.

Погледнете го видеото:

 

 

Замка за муви

 • Без пестициди
 • Пријател на природата
 • Повекекратно користење
 • Природен мамец

Тајната на NATURAL CONTROL
Нашата замка е многу ефикасна поради мокта на мамецот кој е на природна база и ги привлекува мувите.

Гарантирано решение!
Замката за муви е надворешна замка која се користи во дворови, околу објекти, губришта, депонии и секаде каде може да се појават муви.  
Нашата замка се базира на повеке наменскиот атрактант за муви кој ги привлекува мувите во замката. Мувите во замката се дават и умираат без употреба на пестициди.
Нашата замка ги привлекува сите видови на муви.

Едноставни инструкции

 • Отворете го мамецот за муви и истурете го во замката.
 • Додадете топла вода до одбележаното место и протресете да се измеша. Мамецот се активира од прилика за 2-3 дена за сите видови на муви.
 • Можност:поставете мамло парче свежо месо во замката така би се активирал мамецот веднаш .
 • Закачете ја замката со жицата н дрво или на некое подигнато место одалечено од 5-10 метри од местото што сакате да го заштитите.

Како замката се полни со муви така додавајте вода во неа.Кога замката ке се наполни истурете ја замката заплакнете ја и заменете го мамецот во неа на секој 4 недели или порано доколку се наполни замката. Мувите се активно на температура поголема од 18С. За подобра заштита поставете неколку замки околу куката на 3 -10 м од куката.
NATURAL CONTROL заменски мамци за муви има во продажба.
Description: http://www.swissinno.com/clear.gifВажни информации:
замката и резервните мамци чувајте ги од дофат на деца и домашни миленичиња.

Погледнете го видеото:

 

 

Замка за полжави

 • Без пестициди
 • Пријател на природата
 • Повекекратно користење
 • Природен мамец

Тајната на NATURAL CONTROL
Нашата замка е многу ефикасна поради мокта на мамецот кој е на природна база и ги привлекува полжавите и ги убива без пестициди.

Гарантирано решение!
Замката за полжави содржи амец кој ги привлекува полжавите во неа. По влегувањето на полжавот во замката тој не може веке да излезе од неа.

Едноставни инструкции

 • Отворете го мамецот и истурете го во замката.
 • Дополнете со вода до одбележаното место и протресете да се помеша.
 • Поставете ја замката во градината. Замката се поставува така што се закопува во земја до отворот за влегување.

Исчистете ја замката и заменете го мамецот по 4 недели или ако замкат е полна (летно време замката побрзо се полни). Користете повеке мамци  во градината за подобри резултати.
NATURAL CONTROL заменски мамци за полжави има во продажба.

Погледнете го видеото:

 

 

 

Соларен Репелер против Кртови

 • Пријател на околината
 • Не токсичен

Едноставно Решение!

Соларниот родентициден репелер емитува звучен талас кој ги брка глувците,стаорците,кртовите, волухариците надвор од просторот приближно во дијаметар околу 650 м2. Направен е специјално да се користи во градини, дворови и насади. На секој 40 секунди испраќа звучни таласи кој се симулација на природна опасност со што ги брка штетниците од просторот.
Соларниот родентициден репелер сработи на соларни келии кој ја претвараат енергијата на сонцето во електрична и ја напојуваат батеријата.Кога е потполно полна батеријата му овозможува на Соларниот родентициден репелер да работи и ноќе со што се постигнува 24 часовна заштита на просторот.

Едноставно склопување и поставување

 • Ископајте дупка во градината и вметнете ја цевката во неа. Не користете чекан или прекумерна сила за да ја закопате цевката со што би можела да се оштети истата.
 • Поврзете ги електричните конектори мегу горниот дел и конекторот од цевката.
 • Прицвретете го горниот дел така што да го грее сонце. Уерете се дека Соларниот родентициден репелер НЕ е премногу закопан во земја и дека НЕ би можело да влезе вода во делот каде што е споен. Соларниот родентициден репелер треба да биде изложен на сончева енергија за да го постигнете максималниот ефект.Кога ке го поставите потребни се 2 дена максимално да се наполни батеријата. Description: http://www.swissinno.com/clear.gif

 

stars.ddd.mk © 2011 All Rights reserved