Добрoдојдовте
Друштвото СТАРС ДООЕЛ е формирано во Скопје во 1991 год и веќе долг низ на години успешно работи на овие простори.

Служба за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација која е во склоп на СТАРС ДООЕЛ ги исполнува сите законски регулативи за вршење на дејноста Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација

Најдобра препорака е:

"ЗАДОВОЛНИОТ КЛИЕНT"


Нашето мото е
:

"ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ"

Служба за Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација која е во склоп на СТАРС ДООЕЛ ги исполнува сите законски регулативе за вршење на дејноста Дезинфекција, Дезинсекција и Дератизација за кој и има добиено РЕШЕНИЈА за работа од:

- МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА Р. МАКЕДОНИЈА и
- МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО НА Р. МАКЕДОНИЈА.

СТАРС ДООЕЛ се занимава со следниве услуги:

- Дезинфекција

- Дезинсекција
- Дератизација
- НАССР системот во делот на ДДД

СТАРС ДОЕЛ е генерален застапник за Р.Македонија на реномираната фирма SWISSINNO SOLUTION од Швајцарија, која има голема палета на производи за заштита од секаков вид на штетници.

swsw2sw3sw4сл9

ddd.mk © 2011 All Rights reserved