Замки за текстилни молци
Надворешни Мамци
- Заштитни игли против птици
- Замка за оси
- Замка за муви
- Замка за полжави
- Соларен Реплер против кртови
   
Внатрешни Мамци
- Замка за лебарки и бубашваби
- Замка за прехрамбени молци
- Замка за текстилни молци
- Замка за муви

 

  • Лесно за употреба
  • Спремно за употреба веднаш
  • Природен мамец ( феромон )
  • Без пестициди

Практично решение!

Замката за текстилни молци се користи за откривање на млци (Tineola bisselliella) .Овие молциимаат распон на крилата од 14mm.Предните крила се со флуресцентна жолта боја а задните со светла. Текстилните молци ги напагаат облеката, волнените теписи, текстилот и др.Замката за текстилни молци ги привлекува возрасните молци со природен сексуален мамец-феромон и молците се лепат на лепакот во замката.

Едноставни инструкции

Отстранете ја фолијата од мамецот со што ке се активира феромонот во мамецот и тој ке почне да ги привлекува молците.
Замката може да се посави легната или да се залепи со лепенките кој се наогаат од задната страна.

Употреба

  • Во случаи на инфекција проверете ја состојбата на целата ткаенина на тоа место. Оштетената ткаенина треба да се испере а просторот каде стоела да се исчисти.  
  • По употреба замките фрлете ги во канта.
  • Не искористените замки чувајте ги на ладно, темно,суво место и надвор од дофат на деца.

 

 

 

 

 

stars.ddd.mk © 2011 All Rights reserved