Замка за лебарки и бубашваби
Надворешни Мамци
- Заштитни игли против птици
- Замка за оси
- Замка за муви
- Замка за полжави
- Соларен Реплер против кртови
   
Внатрешни Мамци
- Замка за лебарки и бубашваби
- Замка за прехрамбени молци
- Замка за текстилни молци
- Замка за муви

 

  • Без пестициди
  • Пријател на околината
  • Природен мамец ( феромон )

Практично решение!

Револуционерната замка за лебарки дејствува така што со природниот мамец ги привлекува лебарките во внатрешноста на замката и тие остануваат трајно залепени на лепакот кој се наога во внатрешноста на замката.

Едноставни инструкции

Замката е спремна за употреба во моментот кога ке се извади од заштитната фолија.
Замката може да се посави легната или да се залепи со лепенките кој се наогаат од задната страна.
Поставете ја замката на места каде сте ги приметиле инсектите. Типичните места каде се собираат се места со извор на топлина прикажани на горната слика
Замката се користи и е ефикасна во сите простории: кујна, купатило, тоалет, канцеларии, апартмани, пекари, хотели, ресторани и др.
Description: http://www.swissinno.com/clear.gif

Важни информации:
Држете ги потрошените замки надвор од дофат на деца или домашни миленичиња. Телата на лебарките и бубашвабите пренесуваат разни инфекции. Замката се користи да ги уништи инсектите во нејзе со лепење и да не дозволи контакт мегу инсектите и надворешноста.

 

 

 

 

stars.ddd.mk © 2011 All Rights reserved