Заштитни игли против птици
Надворешни Мамци
- Заштитни игли против птици
- Замка за оси
- Замка за муви
- Замка за полжави
- Соларен Реплер против кртови
   
Внатрешни Мамци
- Замка за лебарки и бубашваби
- Замка за прехрамбени молци
- Замка за текстилни молци
- Замка за муви

 

  • Спремни за употреба
  • Постојани
  • Дискретни
  • Не токсични

Нај ефикасната заштита од птици во светот!

Користете ги иглите против птици таму кајшто птиците слетуваат или се гнездат: симсови,прозорски стреи, кошиња од стреи кајшто се гнездат, кровови, олуци, надворешните единици на климатизерите и др.

Едноставно поставување

  • Иглите можат да се делат или зголемуваат како би одговарале на секој дел кој треба да се заштити.
  • Иглите се поставуваат со едноставно лепење на подлогата каде треба да се заштити од птици.
  • При поставувањето иглите треба да бидат завртени кон страната од каде доагаат птиците


stars.ddd.mk © 2011 All Rights reserved